Servicevoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden Leavy

Leavy Amsterdam B.V.

Laatste update: mei 2019

Gebruiksvoorwaarden Leavy

Deze Leavy voorwaarden (“ Gebruiksvoorwaarden ”) beheersen de betrekkingen tussen Leavy Amsterdam B.V. (“ Leavy ”) en iedere persoon die wil deelnemen in de community opgezet en onderhouden door Leavy (“ Gebruiker ”).

Leavy wil reizen toegankelijker en leuker maken door een online community (“ Platform ”) op te zetten waar Gebruikers hun woning aan andere reizigers beschikbaar kunnen stellen, reizigers kunnen helpen zich thuis te voelen in hun tijdelijke woning of anderszins aan de community deel te nemen. Leavy biedt deze community aan en helpt Gebruikers om elkaar te vinden (“ Diensten ”). Het Platform is bereikbaar via de website van Leavy ( www.leavy.co ) en via de online en (desktop) applicatie van Leavy.

Leavy biedt haar Diensten aan onder de voorwaarde dat Gebruiker deze Gebruiksvoorwaarden aanvaardt.

1. Definities

1.1 Leavy : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht Leavy Amsterdam B.V., handelend onder de naam Leavy. Leavy staat bij de Nederlandse Kamer van Koophandel ingeschreven onder inschrijvingsnummer 73378046. De vestigingsplaats van Leavy is Nieuwezijds Voorburgwal 296 (tweede verdieping), 1012 RT Amsterdam. Hierna ook te noemen “ wij ”, “ ons ” en “ onze ”.

1.2 Diensten : de diensten en tips van Leavy aan Gebruiker om diens reiservaring of gebruik van een Locatie te verbeteren (bijv. begroeting, schoonmaak, overhandiging sleutels, bezienswaardigheden en aanbevelingen).

1.3 Gebruiker : de specifieke natuurlijke persoon die gebruik maakt van en een account heeft op het Platform en die een Happy Leaver, een Smile Maker of een algemene gebruiker is (d.w.z. geen Happy Leaver of Smile Maker). Hierna eveneens te noemen “ u ” en “ uw ”.

1.4 Happy Leaver : de Gebruiker die via het Platform een Locatie (of meerdere Locaties) aanbiedt aan een City Explorer.

1.5 Smile Maker : de Gebruiker die Dienst(en) levert aan een andere Gebruiker.

1.6 City Explorer : de persoon die een Locatie huurt via Leavy. Een City Explorer kan een Gebruiker zijn, maar kan ook een Locatie via Leavy huren door middel van een derde-website.

1.7 Locatie : de onroerende zaak die via het Platform te huur wordt aangeboden door een Happy Leaver.

1.8 Werkelijke Prijs : de prijs waarvoor de Locatie door Leavy aan City Explorers verhuurd wordt.

1.9 Gegarandeerde Betaling : het percentage van de werkelijke huur of hypotheek van de Happy Leaver, berekend op grond van de duur van zijn afwezigheid die aan Happy Leaver vergoed wordt als kosten voor het verhuren van de Locatie.

1.10 Vergoeding : de door Leavy ontvangen betaling als vergoeding voor het in contact brengen van een Happy Leaver met een City Explorer en het leveren van aanvullende diensten.

1.11 Leavy Token : de door Gebruikers toegepaste handelseenheid binnen de community. De Leavy Token zal uitsluitend op het Platform gebruikt worden en zal nooit gerestitueerd of naar een andere valuta omgewisseld worden.

2. Inschrijving en account

2.1 Indien u het Platform wilt gebruiken, dan dient u zich in te schrijven en een persoonlijk account aan te maken met uw emailadres.

2.2 Uitsluitend natuurlijke personen die handelen als consument, kunnen zich op het Platform inschrijven. Personen die zich op het Platform inschrijven, dienen minstens 18 (achttien) jaar oud te zijn.

2.3 U dient de inloggegevens van uw account te beschermen en uw wachtwoord strikt vertrouwelijk te houden. Wij mogen ervan uitgaan dat alle verrichtingen vanuit uw account door u of onder strikt toezicht van u uitgevoerd worden. In het geval uw inlognaam en wachtwoord aan derden bekend wordt, dient u zo spoedig mogelijk contact op te nemen met support.nl@leavy.co de inlognaam en het wachtwoord te blokkeren.

2.4 U verklaart hierbij actuele, volledige en nauwkeurige informatie op uw account te verstrekken.

2.5 Indien u onvolledige of onjuiste informatie aan Leavy verstrekt, kan Leavy uw account deactiveren zonder voorafgaande mededeling en zonder enige verdere formaliteit. U erkent hierbij dat Leavy niet aansprakelijk gehouden kan worden voor de gevolgen die voort kunnen vloeien uit dergelijke onvolledige of onjuiste informatie.

3. Aanbieden Locatie

3.1 Op het Platform kan een Happy Leaver Leavy aanwijzen om de Locatie tijdens zijn of haar afwezigheid te beheren, zodat Leavy een City Explorer kan vinden om de Locatie te huren.

3.2 Bij inschrijving op het Platform zal de Happy Leaver alle relevante informatie verstrekken die betrekking heeft op de te huur aangeboden Locatie, met inbegrip van het adres, huursom of hypotheekbedrag, het type accomodatie (bijv. verdieping, aantal kamers) en de beschikbare voorzieningen (bijv. wifi, oven).

3.3 Een Locatie kan uitsluitend verhuurd worden als er foto’s beschikbaar zijn. Happy Leaver dient dan ook via zijn account een afspraak maken met de fotograaf van Leavy. De fotograaf zal uitsluitend foto’s van de binnenkant van de Locatie maken.

3.4 Indien de Happy Leaver de Locatie wil achterlaten en te huur wil aanbieden, dan zal Happy Leaver de data aangeven waarop de Locatie beschikbaar zal zijn. Happy Leaver dient eveneens aan te geven of hij/zij de sleutels wil afgeven op het kantoor van Leavy, of dat een koerier deze ophaalt en of hij/zij waardevolle bezittingen aan Leavy wil overhandigen.

4. Verplichtingen Happy Leaver bij verhuur Locatie

4.1 Happy Leaver machtigt Leavy de Locatie te huur aan te bieden via onder meer, maar niet beperkt tot, het Platform en via websites van derden gericht op verhuur voor korte tijd.

4.2 Happy Leaver is te allen tijde verantwoordelijk voor adequate verzekering van de Locatie, met inbegrip van de periode dat de Locatie gehuurd wordt door een City Explorer, door middel van ten minste een opstalverzekering en een inboedelverzekering. Gedurende de periode dat de Locatie door een City Explorer gehuurd wordt, zal Leavy de Locatie eveneens verzekeren tegen inboedelschade en diefstal.

4.3 Happy Leaver is verantwoordelijk voor voorwerpen in de Locatie die de door Happy Leaver verzekerde waarde overschrijden. Leavy is niet aansprakelijk voor schade of diefstal van dergelijke voorwerpen die door Happy Leaver onvoldoende verzekerd zijn.

4.4 Happy Leaver zal maatregelen nemen om van de Locatie een veilige verblijfplaats te maken, bijv. door rookdetectors en koolmonoxidedetectors te installeren. Leavy zal controleren of Happy Leaver dergelijke beveiligingsmaatregelen genomen heeft.

4.5 Happy Leaver dient ervoor te zorgen dat er twee sets reservehuissleutels bij Leavy aanwezig zijn, voor City Explorers en in geval van nood. Happy Leaver kan zelf reservesets van de sleutels laten maken of Leavy dit laten doen.

4.6 Happy Leaver verklaart hierbij:

(i) al zijn verplichtingen betreffende inschrijving, aangifte of indiening bij de Belastingdienst en/of gemeentelijke instanties en/of overige toepasselijke overheidsinstanties te zullen controleren;

(ii) over alle nodige rechten en machtigingen te beschikken die nodig zijn voor het verhuren of onderverhuren van de Locatie;

(iii) alle toepasselijke wetgeving na te zullen leven.

5. Verplichtingen Leavy bij verhuur Locatie

5.1 Leavy zal Happy Leaver, ongeacht of de Locatie verhuurd is, het volgende betalen:

(a) de Gegarandeerde Betaling;

(b) het deel van de rekeningen van Happy Leaver voor zaken die de City Explorer kan gebruiken (bijv. elektriciteit, gas, water en internet), overeenkomstig de duur van de afwezigheid van Happy Leaver.

5.2 De Vergoeding voor Leavy vormt een forfaitair bedrag overeenkomstig het verschil tussen de Werkelijke Prijs enerzijds en de Gegarandeerde Betaling en de kosten onder artikel 5.1(b), zoals gedragen door Leavy, anderzijds. Indien deze kosten de Werkelijke Prijs niet overschrijden, zal Leavy geen Vergoeding ontvangen.

5.3 Leavy zal de Locatie verzekeren gedurende de periodes dat Happy Leaver afwezig is en de Locatie door een City Explorer gehuurd wordt. Leavy zal de Locatie verzekeren tegen schade aan en diefstal van de inboedel van Happy Leaver gedurende de verhuurperiode bij. Eventuele aansprakelijkheid die onder deze verzekering valt, zal beperkt zijn tot het onder deze verzekering uitbetaalde bedrag.

5.4 Leavy zal redelijke inspanningen leveren om een City Explorer te vinden voor het verhuren van de Locatie.

5.5 Leavy zal de Werkelijke Prijs bepalen door middel van zijn algoritme om de meest geschikte prijs vast te stellen. Happy Leaver erkent dat de Werkelijke Prijs hoger uit kan vallen dan de Gegarandeerde Betaling.

5.6 Leavy kan Happy Leaver de volgende aanvullende diensten aanbieden:

(a) Beschermen van waardevolle bezittingen van Happy Leaver;

(b) Verwelkomen van de City Explorer bij aankomst en het overhandigen van de sleutels;

(c) Schoonmaken van de Locatie na de huurperiode;

(d) Organisatie van rondleidingen en bezoeken;

(e) Aanbeveling van verschillende activiteiten.

5.7 Leavy kan eveneens de huissleutels van Happy Leaver na laten maken om aan City Explorers te lenen en om te gebruiken bij noodgevallen.

6. Diensten aangeboden door Smile Makers en overige verrichtingen op het Platform

6.1 Op het Platform kan een Smile Maker Happy Leavers dezelfde diensten aanbieden als vermeld in artikel 5.6. Wanneer de Smile Maker diensten verricht heeft, dan zal dit op zijn of haar account bijgeschreven worden met het op het Platform vermelde bedrag aan Leavy Tokens. Hetzelfde bedrag van Leavy Tokens zal van het account van de Happy Leaver afgeschreven worden.

6.2 Alle Gebruikers (met inbegrip van algemene gebruikers) kunnen de volgende verrichtingen op het Platform uitvoeren:

(a) Het delen van verhalen en reiservaringen;

(b) Verwijzingen of aanbevelingen doen

(c) Vluchten boeken;

(d) Excursies boeken;

(e) Overige reis-gerelateerde aankopen doen die via het Platform aangeboden worden.

6.3 Gebruikers kunnen voor diensten, boekingen en aankopen op het Platform met Leavy Tokens betalen.

7. Beschikbaarheid

7.1 Het Platform is beschikbaar voor pc’s en draagbare mobiele apparaten waarop iOS, Android, functioneert.

7.2 Leavy zal redelijke inspanningen leveren om het Platform te allen tijde (24/7) beschikbaar te houden. Gebruiker erkent echter dat het Platform via het internet geleverd wordt en de kwaliteit en beschikbaarheid beïnvloed kunnen worden door factoren buiten de redelijke invloedsfeer van Leavy.

7.3 Leavy kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor eventuele problemen die verband houden met toegang tot, of de onbeschikbaarheid van het Platform.

7.4 Leavy kan het Platform van tijd tot tijd wijzigen of aanpassen om de gebruikerservaring te verbeteren. Dit kan zorgen voor uitvaltijd waar Leavy niet verantwoordelijk voor is.

7.5 Voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving, verwerpt Leavy hierbij alle impliciete garanties betreffende de beschikbaarheid van het Platform.

8. Notice-and-take-down

8.1 Indien Gebruiker meent dat enige op het Platform geplaatste content inbreuk maakt op toepasselijke wet- en regelgeving, met name in het geval van duidelijk illegale content (bijv. laster, denigreren of inbreuk op Intellectuele Eigendomsrechten), dan dient Gebruiker dit aan Leavy te melden door een email te verzenden aan support.nl@leavy.co of de content te melden via de signaleringstool beschikbaar via de profielen.

8.2 Gebruiker dient Leavy alle informatie te verstrekken die nodig is om Leavy in staat te stellen de betreffende content te identificeren en, indien nodig, verdere stappen te nemen (bijv. de content verwijderen), zoals:

‐ naam en overige beschikbare informatie van de Gebruiker die de content geüpload heeft;

‐ beschrijving van de betwiste content en de precieze locatie;

‐ de redenen waarom de content verwijderd dient te worden, met inbegrip van de juridische- en feitelijke grondslag.

9. Gedragsregels

9.1 Als voorwaarde voor het gebruik verklaart u hierbij het Platform niet voor enig doel te gebruiken dat in deze Gebruiksvoorwaarden verboden is. U bent verantwoordelijk voor al uw activiteit in verband met het Platform. Daarnaast dient u alle toepasselijke plaatselijke, nationale en internationale wetgeving na te leven. Bij wijze van voorbeeld en daartoe niet beperkt, mag u niet (en evenmin enige derde toestaan om) hetzij (a) enige handeling verrichten of (b) enige content uploaden, downloaden, posten, indienen of anderszins verspreiden of verspreiding daarvan bewerkstelligen op of via het Platform:

(a) die inbreuk maakt op een octrooi, merk, bedrijfsgeheim, auteursrecht, publiciteitsrecht of ander (intellectueel eigendoms)recht van enige andere natuurlijke of rechtspersoon (met inbegrip van Leavy) of enige andere wet of contractuele verplichting overtreedt;

(b) waarvan u weet dat deze onjuist, misleidend, niet waar of onnauwkeurig is;

(c) die onwettig, bedreigend, beledigend, intimiderend, lasterlijk, smadelijk, bedrieglijk of frauduleus, de persoonlijke levenssfeer van een ander schendt, onrechtmatig, obsceen, vulgair, pornografisch, aanstootgevend of godslasterlijk is, naaktheid bevat of afbeeldt, seksuele handelingen bevat of afbeeldt, oproept tot onverdraagzaamheid, discriminatie of geweld, of anderszins ongepast is naar de mening van Leavy, nadat deze hiervan op de hoogte is gebracht;

(d) die ongeoorloofde of ongevraagde reclame, junk email of bulk email (“spam”) vormt;

(e) anders dan passend gebruik van een Add-to Link, commerciële activiteiten betreft (al dan niet met winstoogmerk) en/of verkoop zonder schriftelijk toestemming vooraf van Leavy;

(f) die softwarevirussen of enige andere computercodes, -bestanden, wormen, logic bombs of programma’s bevat die ontworpen of bedoeld zijn om het goed functioneren van enige software, hardware, of telecommunicatieapparatuur te onderbreken, uitschakelen, schaden, beperken of verstoren, of enig systeem, gegevens, wachtwoord of overige informatie van Leavy of enige derde te beschadigen of daartoe ongeoorloofd toegang te krijgen;

(g) die zich voordoet als enige natuurlijke of rechtspersoon, met inbegrip van enige werknemer of vertegenwoordiger van Leavy;

(h) die de identiteitsdocumenten of gevoelige financiële informatie van iemand omvat; of

(i) die deze Gebruiksvoorwaarden en/of enige van de andere hierin opgenomen beleids- en overige regels overtreedt.

Daarnaast mag u niet (direct of indirect):

(j) enige handeling ondernemen die een onredelijke of buitenproportionele zware belasting betekent voor de infrastructuur van Leavy (of haar externe leveranciers);

(k) de juiste werking van het Platform of enige handelingen verricht op het Platform verstoren of proberen te verstoren;

(l) enige maatregel te omzeilen die Leavy kan gebruiken om toegang tot het Platform te voorkomen of te beperken (of andere met het Platform verbonden accounts, computersystemen of netwerken);

(m) handmatige of geautomatiseerde software, apparaten of overige processen gebruiken om “crawler” of “spider” uit te voeren op een pagina van het Platform;

(n) het Platform en de content daarvan wijzigen, kopiëren, spiegelen, schrapen, aanpassen, zich toe-eigenen, reproduceren, verspreiden, vertalen, afgeleide werken of bewerkingen daarvan maken, openbaren, opnieuw uitgeven, hergebruiken, verkopen, verhandelen, of op enige manier exploiteren, tenzij uitdrukkelijk toegestaan door Leavy;

(o) anderszins enige handeling verricht die in strijd is met de richtlijnen en beleidsregels van Leavy.

10. Intellectuele Eigendom

10.1 Leavy is de exclusieve eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten gevestigd in en betrekking hebbend op het Platform, zoals – maar daartoe niet beperkt – octrooien, octrooiaanvragen, merken, merkaanvragen, databankrechten, dienstmerken, handelsnamen, auteursrechten, bedrijfsgeheimen, licenties, domeinnamen, knowhow, eigendomsrechten en processen (“ Intellectuele Eigendomsrechten ”).

10.2 Leavy verleent haar Gebruikers een vrije, persoonlijke, niet-exclusieve, niet sub-licentieerbaar en niet-overdraagbare licentie tot toegang en gebruik van het Platform binnen de in deze Gebruiksvoorwaarden vastgelegde grenzen.

10.3 Iedere niet door Gebruiker geüploade content is het exclusieve eigendom van Leavy of haar licentiehouders. De Voorwaarden mogen op geen enkele wijze uitgelegd worden als een overdracht van enig recht van Leavy. Geen van deze elementen mag worden gedownload, gekopieerd, gewijzigd, gewist, verspreid, overgedragen, uitgezonden, verkocht, verhuurd, op enige wijze verleend of geëxploiteerd zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vooraf van Leavy of haar licentiehouders.

10.4 Gebruiker verklaart de exclusieve eigenaar te zijn van alle Intellectuele Eigendomsrechten gevestigd in en betrekking hebbend op de content die door die specifieke Gebruiker aan het Platform is toegevoegd. Gebruiker staat ervoor in dat Gebruiker volledig gerechtigd is een licentie aan Leavy en andere Gebruikers te verlenen zonder inbreuk op of overtreding van eventuele rechten van derden, met inbegrip van, maar daartoe niet beperkt, eventuele privacyrechten, publiciteitsrechten, auteursrechten, contractrechten, of enige overige intellectuele of andere eigendomsrechten.

10.5 Door content aan het Platform te leveren verleent Gebruiker Leavy een wereldwijd, niet-exclusieve, royalty-vrije, sub-licentieerbare en overdraagbare licentie om deze content te gebruiken, kopiëren, bewerken, wijzigen, reproduceren, analyseren, verspreiden, afgeleide werken daarvan te maken, een fotoalbum daarvan te maken, af te beelden, vertalen, uitvoeren en overigens volledig te exploiteren met betrekking tot het bedrijf van Leavy (en diens opvolgers en rechtverkrijgenden). Dit omvat zonder enige beperking herdistributie van het Platform, volledig of gedeeltelijk, in alle mediaformaten, met alle geautoriseerde Gebruikers en via elk mediakanaal (met inbegrip van, maar niet beperkt tot websites en feeds van derden).

11. Privacy

11.1 Leavy respecteert de privacy van haar Gebruikers en voldoet aan de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming ( AVG ). Wanneer u van ons Platform gebruik maakt, kunnen wij bepaalde persoonsgegevens van u verzamelen. In onze Privacy Policy kunt u lezen welke persoonsgegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden. U kunt ons Privacy Policy hier vinden: https://leavy.co/privacy.

12. Websites en diensten van derden

Op het Platform kunt u links vinden die naar andere websites, diensten of bronnen op het internet verwijzen en andere websites, diensten of bronnen kunnen links naar het Platform bevatten. Wanneer u naar een website van een derde gaat, doet u dit op eigen risico. Deze andere websites vallen niet onder de controle van Leavy en u erkent dat Leavy niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor de inhoud, functies, nauwkeurigheid, rechtmatigheid, geschiktheid of enig ander aspect van dergelijke websites of bronnen. U verklaart eveneens dat Leavy niet, direct of indirect, aansprakelijk of verantwoordelijk zal zijn voor enige schade of verlies veroorzaakt of vermoed veroorzaakt te zijn door of in verband met het gebruik van of vertrouwen in enige content, goederen of diensten beschikbaar op of via een dergelijke website of bron van een derde.

13. Beëindiging toegang

13.1 Indien Gebruiker in strijd met deze Gebruiksvoorwaarden of enige toepasselijke wetgeving handelt, kan Leavy de toegang tot het Platform beëindigen en het account van Gebruiker onmiddellijk beëindigen en deze Gebruiker verdere toegang tot het Platform ontzeggen.

13.2 Alle bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden die door hun aard de beëindiging dienen te overleven, zullen de beëindiging overleven, met inbegrip van, maar daartoe niet beperkt, eigendomsbepalingen, garantie-uitsluitingen, schadeloosstelling en aansprakelijkheidsbeperkingen.

14. Beperking aansprakelijkheid

14.1 Leavy is uitsluitend aansprakelijk voor rechtstreekse schade van Gebruiker, indien de schade uitsluitend het gevolg is van wanprestatie of niet-nakoming van haar verplichtingen voortvloeiend uit deze Gebruiksvoorwaarden.

14.2 Leavy is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat Leavy uitging van onjuiste of onvolledige door Gebruiker verstrekte informatie.

14.3 Leavy is in geen geval aansprakelijk voor:

(i) het handelen en nalaten van een andere Gebruiker;

(ii) de situatie waarin het mobiele apparaat of de inloggegevens van Gebruiker gestolen worden en een derde vervolgens gebruik maakt van het account van Gebruiker;

(iii) niet-nakoming van enige verplichting van Leavy op grond van deze Gebruiksvoorwaarden waarbij dit nalaten te wijten is aan gebeurtenissen buiten de macht van Leavy (bijvoorbeeld een netwerkstoring);

(iv) enige schade of wijziging aan de apparatuur van Gebruiker met inbegrip van, maar niet beperkt tot, computerapparatuur, draagbare apparaten of mobiele telefoons als gevolg van gebruik van het Platform;

(v) enige onjuiste of onterechte aangifte, of ontbreken van een verplichte aangifte aan de Belastingdienst of enig andere overheidsinstantie. De Happy Leavers dragen de kosten van eventuele verschuldigde belastingen, tarieven of heffingen;

(vi) directe of indirecte gevolgen die kunnen voortvloeien uit de verwijzing, de tenuitvoerlegging of de uitvoering van dergelijke contracten tussen een Happy Leaver en een City Explorer, omdat Leavy geen partij bij dergelijke contracten is.

14.4 Gebruikers zijn bij uitsluiting verantwoordelijk voor:

(i) nakoming van (de voorwaarden van) het verhuur- of onderverhuurcontract van Gebruiker;

(ii) installatie, werking en onderhoud van hun technische apparatuur (met inbegrip van mobiele apparaten, internetverbinding) nodig om het Platform te gebruiken.

Leavy is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die veroorzaakt is doordat Gebruiker bovenstaande verantwoordelijkheden niet neemt.

14.5 Eventuele aansprakelijkheid van Leavy is beperkt tot het onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Leavy uitbetaalde bedrag.

14.6 Niets in deze Voorwaarden zal de aansprakelijkheid van Leavy uitsluiten of beperken, indien deze op grond van toepasselijke wetgeving niet uitgesloten of beperkt kan worden, zoals in geval van opzet of grove nalatigheid van Leavy.

15. Overmacht

Indien zich een situatie van overmacht voordoet, wordt de nakoming van de verplichtingen van zowel Leavy als Gebruiker opgeschort. Indien de overmachtssituatie langer dan één maand duurt, kunnen deze Gebruiksvoorwaarden beëindigd worden, zonder enige aansprakelijkheid voor Leavy of Gebruiker. Iedere partij zal zijn eigen kosten dragen die eventueel ontstaan als gevolg van de overmachtssituatie.

16. Schadevergoeding

16.1 Gebruikers zullen Leavy schadeloosstellen, verdedigen en vrijwaren voor en tegen iedere aansprakelijkheid, schadeclaim en kosten (met inbegrip van schikkingskosten en redelijke advocaatkosten) die voortvloeien uit derden-claims betreffende:

(a) enig letsel of schade voortvloeiend uit gedrag van Gebruiker met betrekking tot gebruik van het Platform; en

(b) schending door Gebruiker van deze Gebruiksvoorwaarden of enige toepasselijke wet- of regelgeving of bevel.

16.2 Leavy behoudt zich het recht voor tot exclusieve verdediging en controle over elke kwestie betreffende schadeloosstelling door Gebruiker, in welk geval Gebruiker Leavy zal bijstaan en samenwerken met Leavy bij het voeren van mogelijke verweren.

17. Overig

17.1 Leavy behoudt zich het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden op elk moment te wijzigen of vervangen, indien Leavy meent dat dit in redelijkheid nodig en nuttig is. In dat geval zal Leavy Gebruiker vragen met de aangepaste Gebruiksvoorwaarden akkoord te gaan de eerstvolgende keer dat Gebruiker met het Platform verbinding maakt. De aangepaste Gebruiksvoorwaarden zullen eveneens op het Platform beschikbaar zijn. Indien Gebruiker de aangepaste Gebruiksvoorwaarden niet aanvaardt, dan kan Gebruiker zijn account opheffen.

17.2 Indien Leavy (onderdelen van) deze Gebruiksvoorwaarden niet handhaaft, dan mag dit niet opgevat worden als toestemming of afstand van het recht om deze op een later tijdstip of tegen een andere Gebruiker te handhaven. Om enige afstand van rechten bindend te laten zijn dient Leavy u deze afstand schriftelijk mee te delen door een van zijn gemachtigde vertegenwoordigers.

17.3 Gebruiker mag de rechten en verplichtingen uit deze Gebruiksvoorwaarden niet aan derden overdragen.

17.4 Indien enige bepaling uit deze Gebruiksvoorwaarden onuitvoerbaar of ongeldig blijkt te zijn, dan zal deze bepaling beperkt of verwijderd worden, tot het noodzakelijke minimum, waarbij de overige bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden volledig van kracht en uitvoerbaar blijven. Een dergelijke ongeldige of onuitvoerbare bepaling zal vervangen worden of geacht worden vervangen te zijn door een bepaling die als geldig en uitvoerbaar gezien wordt en waarvan de uitleg zo dicht mogelijk bij de bedoeling van de ongeldige bepaling zal worden geïnterpreteerd.

18. Toepasselijk recht en rechtsbevoegdheid

18.1 Deze Gebruiksvoorwaarden en eventuele daaruit voortvloeiende geschillen of claims worden door Nederlands recht beheerst.

18.2 Alle geschillen of claims die voortvloeien uit of betrekking hebben op deze Gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechter in Amsterdam, tenzij anders bepaald bij de wet of tenzij het geschil minnelijk geschikt kan worden.

19. Contact

U kunt met Leavy contact opnemen via onderstaande contactgegevens (maandag t/m zaterdag van 09.00 tot 23.00 uur):

T: +33 182 83 60 09

E: support.nl@leavy.co